Bod č.20.:

TAJ/2 - Informativní zprávy

(předkladatel:Ing.Bc.M.Brůhová,MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Komise RMO P4 a výbory ZMO P4,přehled docházky za období 11/2018-5/2019)
Příloha č.2 (Zpráva o činnosti Bezpečnostního výboru za rok 2019)
Příloha č.3 (Interpelace p. Hutter)
Příloha č.4 (Interpelace č.1-p. Hanousek)
Příloha č.5 (Interpelace č.2-p.Hanousek)
Příloha č.6 (Interpelace č.3-p. Hanousek)
Příloha č.7 (Interpelace č.4-p. Hanousek)
Příloha č.8 (Interpelace č.5 - p. Hanousek)
Příloha č.9 (Interpelace č.6 - p. Hanousek)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 13.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX