Bod č.13.:

MAI/1 - Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 - Slovany od počátku roku 2019, včetně investic v budovách MŠ

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:33 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 18.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX