Bod č.35.:

BEZP/2 - Poskytnutí dotací z oblasti prevence kriminality

(předkladatel:radní Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva č.1
Důvodová zpráva č.2
Důvodová zpráva č.3
Důvodová zpráva č.4
Důvodová zpráva č.5
Důvodová zpráva č.6
Důvodová zpráva č.7
Důvodová zpráva č.8
Důvodová zpráva č.9
Důvodová zpráva č.10
Důvodová zpráva č.11
Důvodová zpráva č.12
Důvodová zpráva č.13
Příloha č.1 (Usnesení Komise pro bezpečnost, protidrogová a prevence kriminality č. 1/19 ze dne 23. 4. 2019)
Příloha č.2 (Usnesení Rady města Plzně č. 515/2019 ze dne 20.5.2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:256 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX