Bod č.70.:

ŘÚSO/2 - Havárie výtahu v budově střediska Doprava a služby, jejíž provoz zajišťuje Městský ústav sociálních služeb města Plzně, Klatovská třída 777/90, 301 00 Plzeň 3 - Jižní Předměstí, IČ 00075345

(předkladatel:PhDr. Knížová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

7. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX