Bod č.3.:

KV1/1 - Kontrola plnění usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Plnění usnesení ze 4. zasedání ZMO Plzeň 1)
Důvodová zpráva (Plnění usnesení ze 4. zasedání ZMO Plzeň 1)
Příloha (Usnesení ZMO Plzeň 1 ze dne 10.4.2019) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:78 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX