Bod č.5.:

ST1/3 - Zpráva o činnosti starostky MO Plzeň 1

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha (zpráva o činnosti starostky MO Plzeň 1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:80 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX