Bod č.6.:

MSB1/1 - Zpráva o činnosti 1. místostarosty MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:81 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX