Bod č.7.:

MSJ1/1 - Zpráva o činnosti 2. místostarostky MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Ilona Jehličková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (MSJ/1)
Důvodová zpráva (MSJ/1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:82 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX