Bod č.8.:

MSU1/1 - Zpráva o činnosti 3. místostarosty MO Plzeň 1

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (MSU 1/1)
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:83 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX