Bod č.9.:

KV1/2 - Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zprávy o činnosti předsedy KV ZMO Plzeň 1)
Příloha (Zpráva o činnosti předsedy KV ZMO Plzeň 1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:84 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX