Bod č.11.:

RMO1/3 - Změna účelu použití blokovaných finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 na akci "Stavební úpravy areálu Manětínská 30 včetně sportoviště"

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:86 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX