Bod č.12.:

RMO1/4 - Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 16 v souvislosti s rekonstrukcí obřadní místnosti v budově ÚMO Plzeň 1

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozpočtové opatření č. 16)
Příloha č.2 (Jmenovitý seznam stavebních investičních akcí - změny 06/2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:87 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX