Bod č.3.:

PRIM/2 - Úprava počtu členů výborů ZMP a volba dalších členů výborů ZMP

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost KHK v PK o nominace zástupců do výborů ZMP)
Příloha č.2 (Souhlasy s volbou do výborů ZMP)
Příloha č.3 (Rezignace Mgr. T. Pastirčáka na členství v KV ZMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:225 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX