Bod č.13.:

RMO1/5 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 3. 2019

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozbor hospodaření MO Plzeň k 31. 3. 2019)
Důvodová zpráva (Rozbor hospodaření MO Plzeň k 31. 3. 2019)
Příloha č.1 (Rozbor hospodaření MO Plzeň k 31. 3. 2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:88 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX