Bod č.14.:

RMO1/6 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 17 -21)
Důvodová zpráva (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 17 -21)
Příloha č.1 (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 17 -21)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:89 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX