Bod č.15.:

RMO1/7 - Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Odbor sportu MMP na podporu akce "Sportmanie Plzeň 2019" včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 22

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost Mgr. Zarzyckého)
Příloha č.2 (rozpočtové opatření č. 22)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:90 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX