Bod č.17.:

RMO1/9 - Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně na projekt "Nedám se!" vč. rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 24

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost Mgr. Aleny Hynkové)
Příloha č.2 (rozpočtové opatření č. 24)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:92 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX