Bod č.19.:

RMO1/11 - Účelový převod fin. prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně, příspěvkovou organizaci vč. rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 26

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost Ing. Jiřího Trávníčka, ředitele ZOO a BZ města Plzně)
Příloha č.2 (rozpočtové opatření č. 26)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:94 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX