Bod č.21.:

RMO1/13 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, tělovýchovné a zájmové činnosti, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (tabulka dotací včetně návrhu komise a RMO Plzeň 1)
Příloha č.2 (zápis Komise pro sport a mládež ze dne 22.05.2019)
Příloha č.3 (smlouva o poskytnutí dotace - vzor)
Příloha č.4 (Dotační progam pro sport a volnočasové aktivity na rok 2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:96 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX