Bod č.22.:

RMO1/14 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sociální oblasti a kultury

(předkladatel:Mgr. Ilona Jehličková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (tabulka dotací včetně návrhu komise)
Příloha č.2 (Zápis Komise pro školství, kulturu a občanské a sociální záležitosti ze dne 5. 6. 2019 )
Příloha č.3 (smlouva o poskytnutí dotace - vzor)
Příloha č.4 (Dotační programy pro sociální oblast a oblast kultury na rok 2019)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:97 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX