Bod č.23.:

RMO1/15 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na veřejně prospěšné účely včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 28

(předkladatel:Mgr. Ilona Jehličková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (tabulka individuálních dotací včetně návrhu komisí)
Příloha č.2 (rozpočtové opatření č. 28)
Příloha č.3 (Zápis Komise pro školství, kulturu a občanské a sociální záležitosti ze dne 5. 6. 2019 )
Příloha č.4 (zápis Komise pro sport a mládež ze dne 10.06.2019)
Příloha č.5 (smlouva o poskytnutí dotace - vzor)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:98 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX