Bod č.25.:

ST1/4 - Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zápisy ze zasedání výborů ZMO Plzeň 1)
Příloha č.1 (Zápis - Kontrolní výbor - 8.4.2019)
Příloha č.2 (Zápis - Kontrolní výbor - 6.5.2019)
Příloha č.3 (zápis - finanční výbor 13.5.)
Příloha č.4 (zápis - Finanční výbor - 17.6.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:100 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX