Bod č.26.:

ST1/5 - Informativní zprávy

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Informativní zprávy) (*)
Příloha č.1 (1 - Zadání veřejné zakázky - čipování psů)
Příloha č.2 (2 - Studie - lávka přes Tyršovu ulici a dopravní řešení Rondel - Karlovarská)
Příloha č.3 ( 3 - Podání informace - výjezdní seminář ZMO Plzeň 1 )
Příloha č.4 (4 - informace o průběhu výběrového řízení dodavatele stavby "Proměna vnitrobloku Krašovská")
Příloha č.4 (k 4 - Písemná zpráva o hodnocení nabídek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:101 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX