Bod č.45.:

MAJ/8 - Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemků v k. ú. Černice pro IA – VPS V2, „Provozní propojení ČS Úhlavská se zásobním řadem Ostrá Hůrka, Přeložka zásobního řadu Ostrá Hůrka mimo pozemky parc. č. 1449/1 a 1448/1“

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (situace stavby a GP)
Příloha č.2 (foto)
Příloha č.3 (mapy KN)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:266 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX