Bod č.18.:

OSI/2 - Rozpočtové opatření rozpočtu OSI MMP a OI MMP v souvislosti s realizací akce „I/20 Rekonstr. Studentská“

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:240 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX