Bod č.49.:

MAJ/12 - Uzavření smluv o smlouvách budoucích - stavba LOKALITA PLZEŇ ÚJEZD – JIH, ETAPA 1a, investor IKO stavby s.r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (podmínky SOSB dle bodu II. 1.)
Příloha č.2 (podmínky SOSB dle bodu II. 2.)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP včetně situací a územní studie Plzeň Újezd - jih (výkres regulačních prvků))
Příloha č.4 (geometrický plán - směna)
Příloha č.5 (usnesení Rady MO Plzeň 4 č. 0045/19)
Příloha č.6 (mapy – modrá mapa, letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:270 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX