Bod č.66.:

ORG/2 - Opoziční programové prohlášení klubu Pirátů ZMP pro volební období 2018-2022

(předkladatel:p. Bosák)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

7. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX