Bod č.58.:

PROM/9 - Uzavření kupních smluv na prodej volných bytových jednotek v Plzni, na adrese Žlutická č. or. 64 a Rabštejnská č. or. 22, s vítězem městských soutěží

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Protokoly o průběhu městských soutěží )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:279 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX