Bod č.40.:

MAJ/3 - Majetkové vypořádání pozemků v Částkově ulici včetně součástí a příslušenství (povrchy - stavby parkovacích stání a přechodové ostrůvky) mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem, a to formou vzájemných darů.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:261 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX