Bod č.53.:

PROM/4 - Prodej pozemku p. č. 1366/13 a nově vzniklého pozemku p. č. 1366/16, oba v k. ú. Bolevec

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (Fotodokumentace)
Příloha č.3 (Mapy - majetek města)
Příloha č.4 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.5 (Mapy - geometrický plán)
Příloha č.6 (Mapy - orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:274 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX