Bod č.54.:

PROM+MAJ/5 - Ukončení SOBS kupních č.2011/004636 ze dne 6. 12. 2011 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 5. 2013 a č. 2013/001791 ze dne 27. 8. 2013 se spol. DABOK s.r.o., a uzavření SOBS kupní s RSDr. Václavem Holečkem, MBA, a společností GRI, s.r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (historie)
Příloha č.2 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO8 – Černice k prodeji pozemku)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:275 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX