Bod č.39.:

MAJ/2 - Zrušení usnesení ZMP č. 433 ze dne 6. 9. 2012 ve věci bezúplatného převodu pozemků p. č. 798/1, p. č. 798/3, p. č. 798/4 a p. č. 797/2 k. ú. Koterov ve vlastnictví ČR, přísl. hospodařit s maj. státu Státní pozemkový úřad.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 433/2012)
Příloha č.2 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:260 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX