Bod č.10.:

ŘEÚ/2 - Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu MMP v letech 2020 – 2022 v souvislosti se zajištěním financování akce „Zátiší - revitalizace území Línská - Kreuzmannova“

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení) (*)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva) (*)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Přehled úprav střednědobého výhledu rozpočtu MMP v letech 2020 – 2022 )
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Střednědobý výhled rozpočtu MMP v letech 2020 – 2022 )
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Usnesení FV ZMP č.7/2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:232 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX