Bod č.50.:

PROM/1 - Prodej pozemku p. č. 259/29 v k. ú. Koterov

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.2 (stanovisko MO)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (modrá mapa)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:271 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX