Bod č.52.:

PROM/3 - Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1349/3, k. ú. Vejprnice

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.2 (stanovisko Vejprnice)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (mapa modrá)
Příloha č.6 (GP a zaměření)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:273 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX