Bod č.55.:

PROM/6 - Prodej pozemku p. č. 1148/13 a nově vzniklého pozemku p. č. 1148/14, oba v k. ú. Bručná, společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko MOP2 - Slovany )
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:276 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX