Bod č.32.:

KŘTÚ/11 - Prominutí parkovného z vyblokovaných parkovacích míst vyplývající z dohody o technických podmínkách se společností Film Servis Plzeň s.r.o.

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost společnosti Film Servis Plzeň s.r.o.)
Příloha č.2 (Dohoda o technických podmínkách č. 2019/000384)
Příloha č.3 (Rozhodnutí ÚMO3/04933/19/Vo ze dne 26. 2. 2019)
Příloha č.4 (Čestné prohlášení o čerpání/nečerpání veřejné podpory)
Příloha č.5 (Faktura za vyblokovaná parkovací místa)
Příloha č.6 (Předávací protokol)
Příloha č.7 (Záštitový list)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:253 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX