Bod č.60.:

PROM/11 - Prodej nově vzniklých pozemků v k. ú. Skvrňany a v k. ú. Křimice za účelem výstavby „OBYTNÝ SOUBOR 2 BD, PECHÁČKOVA UL.”.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.2 (Geometrický plán)
Příloha č.3 (Majetkové vyrovnání)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Modrá mapa)
Příloha č.6 (Letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:281 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX