Bod č.68.:

RadS/1 - Prověření možnosti ukončení stávajících smluv uzavřených mezi městem Plzní a obchodní společností MEGAS-P spol. s r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva-Prověření možnosti ukončení stávajících smluv uzavřených mezi městem Plzní a obchodní společností MEGAS-P spol. s r.o. )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

7. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX