Bod č.11.:

ŘEÚ/3 - Schválení podprojektů spolufinancovaných ze zdrojů úvěru od Evropské investiční banky - Plzeňská městská infrastruktura III

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (Schválení podprojektů spolufinancovaných ze zdrojů úvěru od Evropské investiční banky - Plzeňská městská infrastruktura III)
Příloha č.1 (Přehled A.1.3 Fiše pro přidělení úvěru)
Příloha č.2 (Rámcová smlouva o financování č. 82.651 Plzeňská městská infrastruktura) (*)
Příloha č.3 (Modelový příklad dluhové služby v případě čerpání obou tranší úvěru EIB III)
Příloha č.4 (Usn. ZMP č. 293 ze dne 12. 6. 2014)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - Usnesení FV ZMP č.8/2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:233 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX