Bod č.19.:

SPORT/1 - Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Dílčí důvodové zprávy)
Příloha č.2 (Příloha č.2)
Příloha č.3 (Příloha č.3)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:241 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX