Bod č.34.:

RadZ/1 - Žádost PhDr. Mgr. Karla Macha MSc., MBA o odvolání z funkce velitele MP Plzeň ke dni 30. 6. 2019 a s tím související potřeba zabezpečit vyhlášení výběrového řízení na obsazení uvolněné pozice velitele MP Plzeň

(předkladatel:radní Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o odvolání z funkce velitele MP Plzeň PhDr. Mgr. Karla Macha MSc. MBA ke dni 30.6.2019)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 74 ze dne 5.3.2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:255 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX