Bod č.27.:

OI/1 - DÚR, Rekonstrukce Klatovská 19, Plzeň - Žádost o dělení výjimky ze směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva k návrhu usnesení) (*)
Příloha č.1 (Příloha č. 1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:248 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX