Bod č.25.:

TN+RadS/3 - Uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Plzeň a společností New Property Management a.s.

(předkladatel:nám. Šindelář, rad. Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 - Smlouva o spolupráci) (*)
Příloha č.2 (č. 2 - Situační výkres stavby Alej Svobody, I. etapa (příloha č. 1 smlouvy o spolupráci))
Příloha č.3 (č. 3 - Dílčí propočty pro stanovení předpokládané výše stavebních prací (příloha č. 2 smlouvy o spolupráci))
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:247 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX