Bod č.29.:

OI/3 - Uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby s názvem "Výstavba sběrného dvora Na Bořích" (materiál přijde na stůl)

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva k návrhu usnesení)
Příloha č.1 (Příloha č. 1)
Příloha č.2 (Příloha č. 2)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:250 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX