Bod č.20.:

SPORT/2 - Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací Atletickému klubu Škoda Plzeň z. s. a Českému střeleckému svazu, z.s. z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č.1)
Příloha č.2 (Příloha č.2)
Příloha č.3 (Příloha č.3)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:242 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX