Bod č.67.:

ORG/3 - Otevřený dopis pana P. Švehly ve věci žádosti o zrušení ohňostroje na nám. Republiky v Plzni

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Odpověď odeslaná panu Švehlovi)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

7. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX