Bod č.16.:

KP/1 - Schválení zásad vydávání radničního periodika "Doubravecké listy".

(předkladatel:Čivišová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 13.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX