Bod č.21.:

PSČO/1 - Volba nového člena Kontrolního výboru pro volební období 2018-2022

(předkladatel:Mgr. Hrubý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 13.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX