Bod č.27.:

ZMO1/1 - Uveřejňování zápisu z kontrolního a finančního výboru na webu městského obvodu Plzeň 1

(předkladatel:František Hagara)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (předložený návrh)
Návrh usnesení (schválený návrh)
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:102 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX